Labels

Thursday, 22 September 2016

Main apne rab ki rehmat ka karoon kya tazkara,is

Main apne rab ki rehmat ka karoon kya tazkara,

Munaafa mujh ko deta hai khasaara cheen leta hai.

No comments:

Post a Comment