Labels

Friday, 16 September 2016

Usi ShaKhs Ne Hi Main Ne jis Par jeewan Waar Diya

Karb
~~~~
Usi ShaKhs Ne Hi
Main Ne jis Par jeewan Waar Diya

Mujhe Maar Diya
Mujhe Haar Diya

No comments:

Post a Comment